Water, ruimte en hoe we daar mee omgaan…

Water en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is aan mensen en organisaties om daar op een optimale manier vorm aan te geven. Het besef dat dat alleen mogelijk is met een integrale aanpak van de voor ons liggende uitdagingen wordt gelukkig in brede kring als een feit geaccepteerd. Overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn het in grote lijnen wel eens over een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak. De vraag is echter hoe een dergelijk benadering concreet wordt ingevuld.

Elshof Advies is een onafhankelijk adviesbureau, gericht op strategie- en beleidsvorming voor integraal waterbeheer. Wij ondersteunen al jarenlang de verschillende partijen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van waterbeheer. Op basis van onze expertise kunnen wij uw organisatie adviseren en beleids - en uitvoeringsprocessen op dit terrein begeleiden. Het interactieproces tussen de (Unie van) waterschappen en de verschillende overheden kent voor ons geen geheimen. Resultaatgericht werken met een scherp oog voor overeengekomen doelstellingen en deadlines vormt voor Elshof Advies de basis voor een langdurige relatie met een aantal belangrijke partijen in de wereld van water en ruimte.

Kennis en ervaring zijn belangrijk. Precies weten wat nu en in de nabije toekomst de bepalende factoren zijn in de wereld van het waterbeheer is voor uw organisatie van doorslaggevend belang. Proactief opereren is een noodzaak. In een tijd van economische crisis is het begrijpelijk dat organisaties zich nog meer dan voorheen gaan richten op hun kerntaken. Begrijpelijk, maar niet verstandig. Kerntaken moeten wel uitgevoerd worden, maar ze moeten in een breder verband geplaatst worden. Voor een optimale oplossing van de verdeling tussen water en ruimte is een integrale aanpak een pure noodzaak. Organisaties zullen die oplossing samen moeten zoeken en samen ook moeten realiseren. Elshof Advies wil daar als onafhankelijk adviesbureau een bijdrage aan leveren.